Zoidberg's tale - príkazy servera

Server je možné rôzne nastaviť. Buďto zadávaním príkazov do konzoly, alebo pridaním permanentne do súboru qw/server.cfg, ktorý sa spúšťa vždy pri zapnutí servera. Hodnota 1 zväčša znamená áno, hodnota 0 nie. Za x dosaď hodnotu.


Príkaz Hodnota X Popis
allow_download_maps x 0,1, Dovolí klientovi stiahnuť zo servera mapy.
allow_download_players x 0,1, Dovolí klientovi stiahnuť zo servera textúry hráčov.
allow_download_sounds x 0,1, Dovolí klientovi stiahnuť zo servera zvuky.
allow_download x 0,1, Dovolí klientovi stiahnuť veci zo servera.
ban x.x.x.x IP Adresa Zakáže sa pripájať určitej IP adrese
map x Meno mapy Zmení aktuálnu mapu
deathmatch x 1,2,3,4 Zmení hru na daný typ DeathMatchu
dumpuser x Meno hráča Zistí info o hráčovi
heapsize x ---- Množstvo pamäte, ktoré sa vyčlení pre server (v bytoch). Neodporúčam používať.
kick x Meno hráča Vyhodí hráča zo servera
password x ---- Nastaví heslo, ktoré chráni server pred nevyžiadaným vstupom. Potom v kliente treba nastaviť v konzole príkaz password x
set public x 0,1, Spraví zo servera PublicServer
set sv_maplist x1,x2,x3, Meno mapy Nastaví mapy, ktoré bude server po čase vymieňať
sv_maxvelocity x ---- Nastaví rýchlosť, ktorou sa môže všetko v hre hýbať. Obyčajne je hodnota 2000
teamplay x 1,2,3, Zmení hru na daný typ TeamPlayu
timelimit x ---- Nastaví hodnotu, koľko má server čakať, kým vymení mapu.