Tvorba Futuramy

V tejto sekcii sa môžete dozvedieť skrátenú formu ako sa vyrába Futurama.

 

Ako sa varí Futurama?
„Rozpáľte kvalitný rastlinný olej a potom ho zjedzte!“

Tvorba FuturamyTo, že Futurama vznikla v dobe, ktorá bola pre Matta Groeninga dobou inšpiračne hluchou, je známe snáď všetkým, ktorí sa o Futuramu zaujímajú v aspoň trocha širšom okruhu ako divák. O toto sa však v tomto článku nezaujímame, nás bude skôr zaujímať cesta od ceruzky múdreho scenáristu až do okamihu, keď si roztrhnete bránicu. Ako som sa už zmienil, všetko začína u scenáristu, ktorý vymyslí naozaj hrubú kostru príbehu, ktorá je prezentovaná Mattovi. Ak Matt tento príbeh schváli (prípadne schváli s úpravami), môže sa začať pracovať na podrobnom scenári. Pracovné tempo týchto záležitostí je naozaj obrovské a nie je žiadnou výnimkou, že jeden z mnohých pomocných scenáristov (snáď ste si nemysleli že všetky tie vtipy sú z jednej hlavy) proste tempo nevydrží a z tímu tvorcov odíde. Na napísanie jednej epizódy majú scenáristi zhruba týždeň. Vo chvíli keď je scenár hotový práca scenáristov zďaleka nekončí. Scenáristi musia asistovať grafikom pri zostavovaní storyboardu, ale taktiež musia byť k dispozícii na tzv. Table-read na ktorom je prítomný celý produkčný tím.

Storyboard

Jedná sa o stvárnenie všetkých dôležitých scén formou akéhosi „komiksu“. Tu naša vysnená epizóda získa svoju prvú „grafickú“ podobu. V tejto fáze sa taktiež príde na určitý počet chybičiek, ktoré sú opravené. Ak sú potrebné nejaké nové pohyby postavy či nový charakter, požiadavka je odovzdaná kresličom, ktorí na papier vypracujú všetko potrebné. Výsledný materiál je odovzdaný grafikom, ktorí tieto kresby prevedú do digitálnej podoby.

Table read

Toto je fáza vývoja, keď sa celý produkčný tím zíde pri jednom stole (table) a dabéri prečítajú svoje scenáre. Toto je posledná časť vývoja, kde sa upravuje scenár, aj to len v prípade, ak sa zistí, že niektoré vety dabérom nejdú nejako extrémne do huby.

Pre-dub

Pri tvorbe pre-dub sa vezme celá zdigitalizovaná práca kresličov (ešte nevyfarbené a neupravované kresby) a počítačoví grafici začnú podľa storyboardu z týchto kresieb tvoriť takmer finálnu podobu s nižšou snímkovou frekvenciou a nedorobenými animáciami úst. Táto verzia putuje k dabérom, ktorí dajú našim hrdinom hlas. Tento dabing býva v drvivej väčšine prípadov už definitívny. S dabingom táto verzia postupuje do ďalšieho štádia vývoja menom pre-release.

Pre-release

Táto verzia potom putuje k počítačovým grafikom, ktorí postavy prevedú do finálnej podoby vrátane animácie úst a 3D modelov, ktoré by boli priveľmi náročné na 2D animáciu (autá, lode, prostredie). Touto úpravou vzniká release.

Release

Je naozaj finálna verzia epizódy Futuramy, ktorá čaká iba na pána z televízie, ktorý ju vyzdvihne a dopraví na miesto, kde ju zaradia do vysielacieho programu televízie.

Záver

Matt Groening osobne (!) dohliada na všetky fázy tvorby epizódy. Na 2D i 3D animácie sa používa program Autodesk Maya. Toto je pravdepodobne všetko čo potrebujete vedieť o tvorbe Futuramy. To však iba v prípade, že sa o tvorbu nezaujímate z profesionálneho hľadiska (to by som navštívil iný web...).