Zoidberg's tale - zbrane

Klepeto

Použitá munícia: žiadna
Užívanie munície: žiadne
Typ útoku: klepetný útok
Škoda spôsobená za 1 útok: 20
Max. škoda za 1sec.: 40
Čas cyklu: 0,5 sec
Laserová pištoľ

Použitá munícia: náboje
Užívanie munície: 1/strela
Typ útoku: streľba
Škoda spôsobená za 1 útok: 24
Max. škoda za 1sec.: 48
Čas cyklu: 0,5 sec
Kamenná puška

Použitá munícia: náboje
Užívanie munície: 2/strela
Typ útoku: streľba
Škoda spôsobená za 1 útok: 56
Max. škoda za 1sec.: 80
Čas cyklu: 0,7 sec
Klincomet

Použitá munícia: klince
Užívanie munície: 1/strela
Typ útoku: projektil
Škoda spôsobená za 1 útok: 9
Max. škoda za 1sec.: 45
Čas cyklu: 0,2 sec
Super-Klincomet

Použitá munícia: klince
Užívanie munície: 2/strela
Typ útoku: projektil
Škoda spôsobená za 1 útok: 18
Max. škoda za 1sec.: 90
Čas cyklu: 0,2 sec
Granátomet

Použitá munícia: rakety
Užívanie munície: 1/strela
Typ útoku: granát
Škoda spôsobená za 1 útok: až do 120
Max. škoda za 1sec.: 200
Čas cyklu: 0,6 sec
Raketomet

Použitá munícia: rakety
Užívanie munície: 1/strela
Typ útoku: projektil
Škoda spôsobená za 1 útok: 100 až 120
Max. škoda za 1sec.: 150
Čas cyklu: 0,8 sec
Elektrická blesková zbraň

Použitá munícia: výboje
Užívanie munície: 1/strela
Typ útoku: diaľkový
Škoda spôsobená za 1 útok: 30
Max. škoda za 1sec.: 300
Čas cyklu: 0,1 sec