Výskyt jazyka 1 vo Futurame

Najčastejšie sa vyskytujúci a zároveň najjednoudchší jazyk vo Futurame.

Nebudem si robiť ilúzie, že tým niekoho prekvapím, ale jedná sa o špeciálne jazyky, ktoré vytvorili tvorcovia Futuramy, aby do svojho diela skryto zakomponovali posolstvo a vtipy pre svojich fanúšikov. Niektoré zdroje tvrdia, že vo Futurame existujú 3 druhy mimozemských jazykov, z ktorých tretí ešte nie je rozlúštený. Ja sa tejto myšlienke nebránim, protože vo Futurame možte nájsť nápisy aj vo francúzštine, hebrejštine a čínštine, tak prečo by nemohol existovat 3. jazyk vytvorený tvorcami. V nasledujúcom texte vás zoznámim s väčšinou mimozemských nápisov, s ktorými se môžete vo Futurame stretnúť. Pri čítaní prajem príjemnú zábavu.

Jazyk 1
V prípade prvého jazyka (najjednoduchší) sa jedná o prosté dosadenie znakov za písmena, podľa nasledujúcej tabuľky:

Keď budem chcieť napísať text v Mimozemskej Abecede 1, urobím to takto:

Tento príklad na pochopenie stačí
Nájdené nápisy:

Diel Intro
Nápis Rent a human
Preklad Prenajmi si človeka


Diel Intro
Nápis 3D Rulezz
Preklad 3D je cool


Diel Intro
Nápis Tasty human burgers
Preklad Chutné ľudské burgery


Diel Space pilot 3000
Nápis Drink
Preklad Pite (Slurm)


Diel Space pilot 3000
Nápis Venusians go home!
Preklad Venušania, choďte domov


Diel The series has landed
Nápis Tasty human burgers
Preklad Chutné ľudské burgery


Diel My three suns
Nápis Open + Ring
Preklad Otvoriť, zvoniť


Diel My three suns
Nápis Televideo
Preklad Televideo


Diel My three suns
Nápis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Preklad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Diel My three suns
Nápis Market
Preklad Obchod


Diel My three suns
Nápis Boxing a The eye will come
Preklad Boxing a Oko príde


Diel My three suns
Nápis Don't drink the emperor
Preklad Nepite cisára


Diel Fry and the Slurm factory
Nápis THE FOLLOWING SPECIES ARE INELIGIBLE: SPACE WASPS, SPACE BEAVERS, ANY OTHER ANIMAL WITH THE WORD "SPACE" IN FRONT OF IT, SPACE CHICKENS AND THE ELUSIVE YAK-FACE.
Preklad Nasledujúce druhy sú nežiadúce: vesmírné osy, vesmírní bobri, hociaké iné zvierata zo slovom "vesmírný" pred ich menom, vesmírné sliepky a nepolapiteľný yak-face (postavička zo star-wars pozn. Dier170)


Diel Fry and the Slurm factory
Nápis No squinting four eyes
Preklad Neškúliť štyroma očami


Diel Brannigan begin again
Nápis Drink
Preklad Pite (Slurm)


Diel Xmas history
Nápis Disposable office temps
Preklad Jednorázové kancelárske zložky


Diel Xmas history
Nápis Joyeux noex
Preklad Franc. Veselé Vianoce


Diel Lesser of two evils
Nápis Laser tentacle surgery
Preklad Laserová operácia chápadiel


Diel Lesser of two evils
Nápis Way to go, Dexter
Preklad Dobrá práca, Dexter


Diel Put your head on my shoulder
Nápis Drink
Preklad Pite (Slurm)


Diel A bicyclops built for two
Nápis PLUMP.JUICY. HUMANS.WEB
Preklad Vykŕmení.šťavnatí.
ľudia.web


Diel

A Clone of my own

Nápisy

ROLL,
NGT
PICTUR
COLO
EL
ND
TAR
PE OF
ASP
OO
HEAD
PICTURE
ROUGH DRAFT LEADER
XXXX
START SOUND 16
START SOUND 35

Diel Bender gets made
Nápis Meat truck
Preklad Náklaďák na mäso


Diel Anthology of interest 1
Nápis Rent a human
Preklad Najmite si človeka


Diel War is the H-Word
Nápis M*E*A*T
Preklad M*Ä*S*O


Diel Amazon women in the mood
Nápis THIS PROGRAM HAS BEEN MODIFIED FROM ITS ORIGINAL VERSION. IT HAS BEEN FORMATTED TO FIT YOUR PATHETIC, 21ST CENTURY, HUMAN-MADE, NON-INTERACTIVE TELEVISION THAT ONLY BROADCASTS TO TWO SENSES AND DOESN'T EVEN LOOK BACK AT YOU (EXCEPT IN UTAH.)
Preklad Tento program bol upravený tak, aby se vošiel na vašu trápnu, ľudskú, neinteraktívnu televíziu z 21. storočia, ktorá vysiela iba pre dva zmysly a ani sa na vás neobzerá (s výnimkou v Utahu)


Diel Parasities lost
Nápis Human Milk
Preklad Ľudské mlieko


Diel Parasities lost
Nápis F0r a g00d time call
Preklad Nečakaj a zavolaj


Diel Parasities lost
Nápis Watch for falling humans
Preklad Pozor na padajúcich ľudí


Diel Luck of the fryish
Nápis NOT WITHOUT MY EGG CASE - TONIGHT ON LIFETIME
Preklad Bez mojej krabičky na vajíčka, nie - Dnes večer na LifeTime


Diel The day the Earth stood stupid
Nápis Yummy tummy
Preklad Yummy tummy


Diel The Cyber house rules
Nápis Humane human traps
Preklad Humánne pasce na ľudí


Diel Bendin' in the wind
Nápis Human farm
Preklad Ľudská farma


Diel I dated a robot
Nápis 667
Preklad 667


Diel A pharaoh to remember
Nápis ROCK ON! EDDIE ROSAS 22

VNU

98
Preklad Eddie je frajer 22.

VNU

98


Diel Anthology of interest II
Nápis Tale of interest
Preklad Zaujímavý príbeh


Diel Anthology of interest II
Nápis Toxic ink
Preklad Toxický atrament


Diel 30% Iron chef
Nápis Used human probes
Preklad Použité ľudské sondy


Diel Leela's homeworld
Nápis Your parents love you very much
Preklad Tvoji rodičia ťa majú veľmi radi


Diel Less than hero
Nápis KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN UNDER THE AGE OF FIVE HUNDRED. FOR BEST RESULTS, SACRIFICE A SMALL MAMMAL XANROC, THEN APPLY EVENLY TO INTERIOR OF EYEBALL. WOULD YOU LIKE TO HELP DO FLIMFLAM PRODUCTS? CONTACT A REPRESENTATIVE AT A COVERED WAGON NEAR YOU.
Preklad Držte z dosahu detí mladších ako 500 rokov. Pre lepšie výsledky obetujte malého "mammal xanroca" a potom rovnomerne použite na vnútro očnej bulvy. Chcete pomôcť s výrobou produktok firmy FLIMFLAM? Kontaktujte nášho pracovníka v najbližšom nákladiaku.


Diel The crimes of hot
Nápis 6
Preklad 6


Diel The crimes of hot
Nápis 5
Preklad 5


Diel The crimes of hot
Nápis CC4FF
Preklad CC4FF


Diel The crimes of hot
Nápis 3
Preklad 3


Diel The crimes of hot
Nápis F73
Preklad F73


Film Bender's Big Score
Nápis Human broth
Preklad Ľudský vývar


Film The Beast with a Billion Backs
Nápis 2D Rulezz
Preklad 2D je cool


Film The Beast with a Billion Backs
Nápis quadlibet
Preklad quadlibet


Film Bender's Game
Nápis Obey Mom
Preklad Posluchaj Maminku


Film Into the Wild Green Yonder
Nápis CAUTION: Falling human
Preklad VAROVANIE: Padajúci ľudia


Film Into the Wild Green Yonder
Nápis The humans shall not defeat us
Preklad Ľudia nás neporazia


Film Into the Wild Green Yonder
Nápis Hugo
Preklad Hugo


Diel Lethal Inspection
Nápis Need extra cash? Melt down your old; unwanted human. We pay top dollar!
Preklad Potrebujete extra peniaze? Roztavte svojich starých, nežiadúcich ľudí. Platíme hodne v dolároch!


Diel The Late Philip J. Fry
Nápis Backwards
Time travel
made easy
Preklad Späť
Cestovanie časom
ľahko