Výskyt jazyka 2 vo Futurame

Druhý a oveľa ťažší jazyk, nie je šanca, že by ste sa ho spamäti naučili prekladať.

Jazyk 2 nie su žiadne písmená – sú to čísla, preto prvú vec, ktorú pred dekódováním musíme urobiť, je priradenie písmen k ich číselnej hodnote, tj. A=0, B=1,…Z=25

Jazyk 2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Princíp: Prvé písmeno napíšeme jednoducho napísaním znaku korešpondujúceho s hodnotou požadovaného písmena. U všetkých nasledujúcich písmen sa hodnota písmena predchádzajúceho, spočíta s hodnotou písmena, ktoré chceme napísať. Keď bude výsledok >25, tak odpočítame od výsledku 26, a napíšeme znak, ktorý patrí k číslu ktoré nám vyšlo. Uvedieme si jednoduchý príklad.

D=3
I=8
E=4
R=17

Našiel som si hodnoty písmen, ktoré chcem napísať a teraz ich jednoducho dosadím do algoritmu:

vd(3 =>D) vd (8+3=11 => I) hf (11+4=15 => E) hf (15+17 = 32, 32 – 26 = 6 =>R)

Chytré hlavičky si iste všimly, že chýba znak pre číslo 1 a je to skutočne tak. Pre nás to teda znamená, že žiadna veta písaná jazykom 2 nezačína písmenkom B a nevyskytujú sa za sebou žiadne písmená ktorých hodnotový súčet je 27. Typickým príkladom takýchto postupností písmen je: ZB, YD,…., atď.

Nájdené nápisy:

Diel A bicyclops built for two
Nápis Codebreakers chat room
Preklad Chatovacia miestnosť pre lámačov kódov


Diel The day the Earth stood stupid
Nápis Yummy Tummy
Preklad Posolstvo pre budúce generácie


Diel I dated a robot
Nápis Crocodylus pontifex
Preklad Vesmírny pápež


Diel I dated a robot
Nápis AOL
Preklad America On-Line


Diel 30% Iron chef
Nápis Iron cook
Preklad Železný kuchár


Diel A taste of freedom
Nápis A venusian corporation
Preklad Venušská korporácia


Diel The why of Fry
Nápis Fuzzy Wuzzy
Preklad Ďalší zmysluplný nápis