Probulátor

Probulator je sústava rozličných prístrojov spojených do jedného. Je používaný personálom v Kryogenickom laboratóriu, v ktorom bol zmrazený Fry. Po rozmrzení sú pacienti vyzlečení a musia postúpiť vyšetrenie probulatorom. V seriáli nikdy nevidieť ako toto vyšetrenie prebieha, ale podľa výkrikov pacientov to asi nebude nič príjemné. Okrem toho sa probulator využíva taktiež na zistenie, či sa v blízkosti nachádza nejaký váš príbuzný. Tento proces sa robí pomocou vyňatia DNA a jej analýzy.

probulátor